Chuyển đổi số điện thoại
 • Nhập thông tin
 • Xác nhận
 • Xác thực OTP
 • Hoàn tất
 • Lưu ý:
 • 1. Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng. Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/11/2018, các nhà mạng viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số theo quy tắc như sau:
 • STT Doanh Nghiệp Mã Mạng Cũ Mã Mạng Mới
  1 MobiFone 120, 121, 122, 126, 128 70, 79, 77, 76, 78
  1 VinaPhone 123, 124, 125, 127, 129 83, 84, 85, 81, 82
  1 Viettel 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
  1 Vietnammobile 186, 188 56, 58
  1 Gmobile 199 59
 • 2. Số điện thoại liên lạc mới của khách hàng sẽ được chuyển đổi ở các dịch vụ của Kienlongbank, bao gồm: hồ sơ khách hàng, tài khoản, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, thẻ và các dịch vụ khác.
 • 3. Để giúp Quý khách hàng duy trì dịch vụ trong giai đoạn chuyển đổi, Kienlongbank sẽ thực hiện các hỗ trợ theo lộ trình chuyển đổi tại các nhà mạng viễn thông. Nếu cần thêm thông tin chi tiết hay cần hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 6929 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất của Kienlongbank.
 • Lưu ý:
 • 1. Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng. Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/11/2018, các nhà mạng viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số theo quy tắc như sau:
 • STT Doanh Nghiệp Mã Mạng Cũ Mã Mạng Mới
  1 MobiFone 120, 121, 122, 126, 128 70, 79, 77, 76, 78
  1 VinaPhone 123, 124, 125, 127, 129 83, 84, 85, 81, 82
  1 Viettel 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
  1 Vietnammobile 186, 188 56, 58
  1 Gmobile 199 59
 • 2. Số điện thoại liên lạc mới của khách hàng sẽ được chuyển đổi ở các dịch vụ của Kienlongbank, bao gồm: hồ sơ khách hàng, tài khoản, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, thẻ và các dịch vụ khác.
 • 3. Để giúp Quý khách hàng duy trì dịch vụ trong giai đoạn chuyển đổi, Kienlongbank sẽ thực hiện các hỗ trợ theo lộ trình chuyển đổi tại các nhà mạng viễn thông. Nếu cần thêm thông tin chi tiết hay cần hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 1900 6929 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất của Kienlongbank.